V minulém týdnu jsme s radostí hostili studetny a učitele z Německa, Řecka a Španělska, se kterými spolupracujeme na projektu Erasmus+ „Pro zdravou Evropu“. První den proběhly seznamovací aktivity, žáci si vyzkoušeli hru „Jak se vyznáš v Evropě“ a také kvíz zaměřený na evropské jazyky. Poté žáci v mezinárodních skupinách vyrazili na prohlídku města, při které plnili zábavné úkoly.

Druhý den byly na programu prezentace zaměřené na projektové aktivity a zdravou výživu. V tělocvičně proběhla hodina „Pomalého tělocviku“  a workshop s brýlemi simulujícími opilost a drogové opojení. Ve čtvrtek se  uskutečnila exkurze do Plzně a prohlídka pivovaru v anglickém jazyce byla velmi poutavá po stránce jazykové i odborné. Na zpáteční cestě jsme ještě zastavili na zřícenině hradu Rabyně, která je chráněna jako kulturní památka.

Den pátý se nesl v duchu sportovním. Nejprve jsme vyrazili na Novák, kde jsme si díky ochotě pracovníků Sportovních zařízení města Příbram mohli zahrát minigolf i mimo sezónu. Moc děkujeme. V areálu proběhl i workshop „Kulturní ledovec“, při kterém žáci diskutovali o tom, které aspekty kultury jsou evidentní na první pohled, a které jsou skryty pod hladinou poznání a porozumění.

A to nejlepší na konec – Praha. Studenti si užili společný výlet do našeho krásného hlavního města, prohlédli si nejdůležitější památky a strávili společně volný čas nakupováním i prozkoumáváním Prahy.

Celý týden jsme si báječně užili a již teď se těšíme na další setkání, které proběhne v březnu v Německu.