Žáci prvních ročníků se dne 23. 4. 2024 setkali se zástupci Policie ČR, kteří jim v rámci projektu Kam chceš dojít? připomněli úskalí užívání drog. Dále si popovídali o trestní odpovědnosti, vyslechli si skutečné, mnohdy odstrašující životní příběhy. Děkujeme zástupcům PČR, že si na nás udělali čas.