Dne 14. 10. 2022 proběhl na OA Erasmus Day. Pro všechny byl připraven bohatý program. První ročníky si vyzkoušely hru z finanční gramotnosti, při které žáci postavili domeček z částí vytištěných na 3D tiskárně. Žáci si rovněž vyslechli povídání o projektu U2 Have a Voice a o zkušenostech s projektem DofE. Zkusili si virtuální realitu, besedovali s účastníky programu Micsrosoft STC (studentské trenérské centrum) a nakonec herně unikali. Žáci druhých ročníků si vyměnili zkušenosti z projektu Pro zdravou Evropu a pro svoje spolužáky si připravili workshop na téma tohoto projektu. I oni si nasadili virtuální brýle a pokusili se uniknout ze školy. Žáci třetích a čtvrtých ročníků si vyslechli si přednášku dr. Halíka z Metropolitní univerzity na téma Branding v mezinárodním obchodě a Ing. Jiří Kavale s nimi debatoval na téma Kyberbezpečnost aneb jak si dát pozor na své peníze. Žáci třetích si dále poslechli naši absolventku, která se zúčastnila dlouhodobé stáže v Dublinu, při této příležitosti se online připojila i hlavní koordinátorka těchto praxi, pracovnice agentury ADC. Na závěr si třeťáci pomocí programu CoSpaceEdu zkusili vytvořit virtuální firmu a virtuální katalog a žáci čtvrtého ročníku besedovali s našimi absolventy o budoucí kariéře. Prostě program naplněn po samý okraj. Doufáme, že pro všechny to byl zážitek a že každý si z tohoto dne něco odnesl. Děkujeme tímto všem besedujícím i organizátorům.