Dne 4. května 2021 se žáci 3. ročníku účastnili preventivního programu s názvem „Nehodou to začíná“.  

Jedná se o interaktivní preventivně vzdělávací pořad, který je určen všem začínajícím i budoucím řidičům motorových vozidel. Možná studenti očekávali nudnou přednášku, avšak opak je pravdou. Pořad byl zajímavý až zábavný, studenti se mohli přímo aktivně podílet na interakci s realizátory pomocí online aplikace Mentimeter, která je vtáhla do dění.  

Studenti se dozvěděli mnoho zajímavých informací. Realizační tým totiž rozebral dopravní nehody z hlediska jejich příčin i následků, seznámil s riziky užívání návykových látek v souvislosti s dopravou a poskytl informace o tom, jak účinně poskytnout první pomoc po autonehodě.  

A závěr? No přeci, to je jasné: dopravní nehoda spustí řadu nepříjemností, a proto je vždy lepší nehodě předejít dodržováním pravidel a vlastní zodpovědností! Souhlasíte?