Dne 12. 1. 2023 se žáci 2. A a 2. B v rámci biologie podívali na 1. lékařskou fakultu. Místo pacientů jsou zde umělí lidé – figuríny, které dýchají, mluví, tluče jim srdce, mají puls. Jsou o poznání dokonalejší (a o moc dražší) než „anduly“ z nácviku první pomoci. Škola je tady hrou. Žáci si mohli vyzkoušet a zažít, jaké to je, když náhle přijdete k někomu, kdo možná potřebuje neodkladnou pomoc. Zde to bylo v klidu, bez rizika a pod odborným vedením. Ale někdy příště, třeba na ulici, už možná ne. Viděli, jak dnešní medicína dovede sledovat a vyhodnocovat řadu životních funkcí. Vyzkoušeli si monitorování dýchání, EKG, tlaku krve, okysličení krve a produkci CO2. Odnesli si spoustu zajímavých informací, které určitě využijí při výuce i v praktickém životě.