Dne 25. 5. 2023 vyrazila třída 1. A na výstavu „Civilizace a udržitelnost“ v Praze Na Kampě. Nyní lyceum v biologii probírá globální problémy a zde se žáci mohli seznámit s novinkami v rámci udržitelnosti, o roli přírodních materiálů a získávání čisté energie. Výstava prezentuje technologický pokrok v těchto oblastech, ukazuje pozitivní příklady s cílem přispět ke změně myšlení a chování veřejnosti. Tak snad se aspoň trochu povedlo.