Projekt ERASMUS+ s názvem „Pro zdravou Evropu“ začal již v loňském září, kvůli pandemii koronaviru jsme však všechny projektové aktivity realizovali pouze online. Letos jsme se konečně mohli setkat s partnery z Německa, Řecka a Španělska osobně a v termínu od 25. do 29. 10. 2021 se uskutečnilo první setkání učitelů ve španělské partnerské škole IES Antonio Muro v Puerto Real.
První den jsme si prohlédli školu, pan ředitel nás seznámil se systémem vzdělávání, jeho kladnými i negativními stránkami. Zaujalo nás, že výuka některých předmětů probíhá v anglickém jazyce, například ICT nebo i tělocvik. Vyhodnotili jsme aktivity, které proběhly v prvním projektovém roce, a naplánovali první mobilitu žáků, kterou budeme hostit v Příbrami v lednu 2022. Poté následovala prohlídka městečka Puerto Real.
I druhý den byl pro nás ve škole připraven zajímavý program. V platformě eTwinning jsme společně připravili projektové aktivity na následující měsíce. Poté jsme se naučili pracovat s programem pro vytváření elektronických knih, který využijeme při realizaci projektové aktivity s tématem zdravé stravování. Na závěr pro nás kolegové připravili hudební a taneční představení a všichni jsme si společně zatančili flamenco. Odpoledne jsme se vydali do historického centra Cádizu, obdivovali jsme zdejší architekturu a užili jsme si západ slunce u Atlantského oceánu.
I třetí den jsme pilně pracovali. Španělská škola využívá pro výuku distanční i prezenční nástroje Google classroom a díky prezentaci kolegy, který vyučuje ICT, jsme měli možnost porovnat tyto nástroje se systémem MS Teams, který využíváme v naší škole. Vyzkoušeli jsme si práci například s aplikací flipgrid, google lens, či quizlet. Obzvláště zajímavý byl workshop věnovaný rozšířené realitě a robotice ve výuce.

Poslední den už nebyl pracovní a před odletem ze Sevilly jsme měli možnost projít si toto krásné město, které se pyšní starobylou architekturou. Projektové setkání bylo velmi inspirativní a moc se těšíme, že mezinárodní aktivity budou opět nedílnou součástí výuky na naší škole.