Projekty

Praxe v Londýně školní rok 2020/2021

Název projektu: „Pracujeme v zahraničí“

Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA116-077098

Projektové období: 1. 12. 2020 – 30. 11. 2021

Projekt navazuje na předcházejících šest projektů mobilit v odborném vzdělávání, v rámci nichž jsme do Londýna vyslali 133 studentů. Partnerskou institucí na britské straně je ADC College, vzdělávací organizace, která se specializuje na další vzdělávání a odborný trénink a jako zprostředkující instituce pomáhá vybrat vhodné firmy, zabezpečuje ubytování v hostitelských rodinách a při samotné praxi dohlíží nad zdárným průběhem stáže.

Plánované aktivity:

1 běh: 16. 5. -29. 5. 2021

2. běh: 17. 10. – 30.10.2021

Uskutečněné aktivity:

Praxe v Londýně školní rok 2019/2020

Praxe v Londýně školní rok 2018/2019

Praxe v Londýně školní rok 2017/2018

Praxe v Londýně školní rok 2015/2016

Praxe v Londýně školní rok 2014/2015

Praxe v Londýně školní rok 2013/2014