Projekty

Praxe v Londýně školní rok 2019/2020

Název projektu: Do Evropy za praxí

Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA116-060557

Projektové období: 01. 06. 2019 – 30. 5. 2022

1 běh: 9. – 22. 2. 2020
– stáže se zúčastnilo 15 studentů OA, doprovodná osoba Ing. Eliška Váňová, ml.

2 běh:  17. – 29. 5. 2020
– druhý běh, který se měl dle plánu uskutečnit v květnu 2020, byl z důvodu korona viru zrušen

Projekt navazoval na předcházejících pět projektů mobilit v odborném vzdělávání, v rámci nichž jsme do Londýna vyslali 118 studentů. Partnerskou institucí na britské straně byla  ADC College, vzdělávací organizace, která se specializuje na další vzdělávání a odborný trénink a jako zprostředkující instituce pomáhala vybrat vhodné firmy, zabezpečovala ubytování v hostitelských rodinách a při samotné praxi dohlížela nad zdárným průběhem stáže. Bohužel kvůli brexitu jsme byli donuceni ukončit praxe v Londýně, neboť organizace stáží mimo EU byla administrativně náročná a v novém programovém období již vůbec nebude možná.

Předcházející projekty:
Praxe v Londýně školní rok 2018/2019
Praxe v Londýně školní rok 2017/2018
Praxe v Londýně školní rok 2015/2016
Praxe v Londýně školní rok 2014/2015
Praxe v Londýně školní rok 2013/2014