Projekty

Workshop na téma sociální gramotnost

Cílem workshopu s názvem „Já chci pracovat“ bylo konfrontovat studenty se skutečností, že ne všichni uchazeči o zaměstnání mají rovné šance. V projektu ERASMUS+ „Čtyři odstíny gramotnosti“ se totiž momentálně zabýváme sociální gramotností, a tak si v průběhu aktivity studenti třetích ročníků vyzkoušeli, jak probíhá pracovní pohovor. Půlka studentů hrála roli zaměstnavatelů, kteří interview vedou, druhá půlka byli žadatelé o práci. Všichni žadatelé však byli nějakým způsobem znevýhodněni, například byli hluší, hluchoněmí, na vozíčku, silní dyslektici, slepci či němí. Studenti se po krátké diskuzi do rolí vžili a na závěr diskutovali o tom, co pro ně bylo těžké, co vnímali jako nefér a zda se s podobnými situacemi nerovnoprávnosti setkali ve svém životě.