Projekty

Workshop na téma mediální gramotnost

V rámci projektu ERASMUS+ se žáci 2. B zúčastnili workshopu s názvem „Genderová klišé v reklamě“. Cílem této aktivity bylo analyzovat stereotypy a genderové role v reklamách a následně diskutovat o sociálních rolích v médiích a každodenním životě. Na rozehřátí studenti obdrželi loga různých společností z celého světa a snažili se najít produkty, které tyto firmy vyrábí, a uhádnout zemi původu. Poté byli studenti rozděleni do pěti skupin, každá skupinka měla set tří reklam z určité dekády v rozmezí let 1950 až 2000. Ze seznamu přídavných jmen studenti vybírali vhodná slova, která se hodila k vyobrazeným ženám a mužům. Hrou s přídavnými jmény si prakticky otestovali stereotypy, neboť kartičky byly očíslovány a studenti se až na závěr aktivity dozvěděli, že lichá čísla označovala stereotypy spojené s muži a čísla sudá stereotypy spojované s ženami. Výsledky prezentované na plakátu tuto skutečnost potvrdily.