Projekty

Workshop na téma kulturní gramotnost

Projekt ERASMUS+ s názvem „Čtyři odstíny gramotnosti“ se brzy přehoupne do své druhé poloviny a dalším klíčovým tématem je gramotnost kulturní. Ve středu dopoledne se tedy studenti 2. B zapojili do workshopu s názvem Moje kultura – tvoje kultura – naše kultura, jehož cílem bylo prohloubení povědomí o pojmu kultura a diskuse o různých kulturách a jejich aspektech formou metody ledovce. Studenti nejprve sestavili seznam 10 věcí typických pro kulturu čtyř zemí zapojených do projektu, není asi překvapením, že topem pro Česko to bylo pivo, pro Německo Oktoberfest, pro Francii Paříž a pro Řecko gyros. Následně se studenti zamysleli nad interkulturními předsudky a stereotypy. Jejich úkolem bylo vyjmenovat aspekty kultury, které jsou jasně viditelné všemi smysly, a naopak ty, které jsou skryté tak jako větší část ledovce pod hladinou moře. Své nápady pak prezentovali tak, že dané pojmy umístili k obrázku ledovce, a tím vytvořili koláž „Kulturní ledovec“. Viditelnými znaky kultury byly například jazyk, jídlo, způsob oblékání či umění, těmi skrytými naopak víra, stravovací návyky, pojem o čase či pracovní tempo.