Projekty

Workshop na téma finanční gramotnost

Dne 17. 4. 2019 ráno zasedli studenti 2. A a 2. B do lavic nikoliv na normální hodinu, ale na besedu o úvěrech. Slova se zhostil Ing. Jiří Kavale, oblastní ředitel retailového bankovnictví České spořitelny, a.s. S humorem a nadsázkou dokázal dvě vyučovací hodiny studenty seznamovat se současnou úvěrovou politikou České republiky. V rámci finanční gramotnosti je však také provedl různými úskalími, která na ně čekají, pokud k úvěrům, hypotékám a jiným půjčkám budou přistupovat bez rozmyslu a s pomíjivou touhou uspokojit svoje primitivní přání. Studenti se přesvědčili, že na peníze je potřeba jít s rozumem! Děkujeme panu inženýrovi za přínosné informace a těšíme se na další spolupráci. Tato beseda proběhla v rámci projektu ERASMUS+ s názvem „Čtyři odstíny gramotnosti“.