Projekty

Úvodní schůzka v ČR

Ve dnech 22. až 26. 10. 2018 se v Příbrami uskutečnila úvodní schůzka projektu ERASMUS+ KA2 s názvem „Čtyři odstíny gramotnosti“. Obchodní akademie Příbram společně s partnerskými školami z Německa, Francie a Řecka bude v příštích dvou letech pracovat na rozvíjení mediální, finanční, sociální a kulturní gramotnosti. Zapojení studenti budou rozšiřovat své dovednosti v těchto oblastech tvorbou prezentací, kvízů, pracovních listů a dotazníků zaměřených na tato témata. Součástí projektu je samozřejmě i návštěva všech zapojených partnerských škol.

Cílem úvodního setkání bylo sestavení přesného časového plánu jednotlivých projektových aktivit, naplánování termínů mobilit, specifikace projektových výstupů a seznámení se s databází mobilit. Výsledky projektu budou šířeny na platformě eTwinning, a tak nedílnou součástí schůzky byl workshop ICT, který se zaměřoval na praktické využití eTwinningu a dále na ICT nástroje, které budou v průběhu projektu využívány. Po svědomité práci zbyl i čas na zábavu a naši projektoví partneři měli jedinečnou příležitost zapojit se ve středu do oslav města Příbram uspořádaných u příležitosti 100. výročí republiky. Díky zážitkové akci „Zažijte to znovu“ se naši návštěvníci z různých koutů Evropy mohli dozvědět něco více o historii naší země a je nutno dodat, že pro některé z účastníků byly významné zvraty našich dějin neznámé, ale právě proto je účast na mezinárodních projektech důležitá a může být přínosná nejen pro žáky, ale i učitele.

Posledním bodem programu byla návštěva Krajského úřadu Středočeského kraje, při které jsme představili záměry projektu pracovníkům odboru školství. Středočeský kraj v rámci tzv. „Čtyřdohody“ již dlouhou dobu spolupracuje s regiony Porýní-Falc a Burgundsko, ve kterých se nachází partnerské školy z Německa a Francie, a zapojení škol právě z těchto regionů je vítanou podporou krajské mezinárodní spolupráce. Věříme, že úvodní schůzka přispěla k úspěšnému startu našeho zajímavého projektu, a velmi nás těší, že i nadále budou studenti OA a VOŠ Příbram cestovat a učit se od svých zahraničních partnerů.