Projekty

Strukturovaný dialog – Erasmus+, KA3

Jedná se o projekt ERASMUS+, Klíčové akce 3, ve kterém je zásadní, aby mladí lidé zažili reálnou participaci na veřejném životě a demokratickém rozhodování. Projekty mají umožnit mladým lidem ovlivnit veřejné dění v oblastech, které se jich dotýkají. Projekt byl realizován Středočeským krajem, do projektu na české straně byla dále zapojena Krajská hospodářská komora Střední Čechy, Obchodní akademie Příbram a Střední odborná škola Horky nad Jizerou. Naši studenti se v rámci tohoto projektu zúčastnili konference zemí tzv. čtyřdohody – ČR, Polsko, Německo, Francie, která se uskutečnila v Opoli.

Konference mládeže v Opoli 2015

V týdnu od 20. 9. do 25. 9. 2015 jsme měli možnost vycestovat do Polska, do města Opole, kde se konala mezinárodní konference 4 zemí – ČR (Středočeský kraj), Polsko (Wojewócdztwo Opolskie), Německo (Rheinland-Pfalz) a Francie (Burgundy). Cílem konference bylo umožnit mladým lidem reálnou participaci ve veřejném životě a demokratickém rozhodování.

V úterý jsme si vyzkoušeli aktivitu, ve které jsme měli za úkol schvalovat státy vhodné pro vstup do EU. V každé skupině se určily funkce soustavy vlády – ministři, předsedové a rada. Rada společně schvalovala jednotlivé státy, předsedové znovu schvalovali rozhodnutí rady a nakonec ministři vyhlásili konečné rozhodnutí. Velice nás to bavilo, protože jsme se museli na každém státu shodnout, zvážit všechna jeho „pro“ a „proti“ a další okolnosti, nejdříve v naší skupině Čechů a potom o tom diskutovat a schvalovat jednotlivé státy s lidmi z ostatních zemí. Sice jsme o tom nevěděli tolik jako oni, protože většina z nich už studuje na univerzitách, takže mají větší přehled například o historii a sporech mezi různými státy, ale i přesto, že jsme neměli takové postavení a znalosti jako naši kamarádi z jiných zemí, jsme se nakonec dokázali shodnout a vybrat vhodné kandidáty pro zařazení do EU. Celá tato aktivita byla moc zajímavá, protože jsme nikdy nic podobného neměli šanci si vyzkoušet.

Jsme moc rádi, že jsme se mohli tohoto projektu zúčastnit a poznat nové lidi, se kterými jsme i teď stále v kontaktu. Hodně nás to motivovalo a povzbudilo k vylepšení znalostí anglického jazyka. Celkově to pro nás byla velká zkušenost a jsme za ni moc rádi.

Venkrbcová Simona, Lukáš Žatečka, Michaela Pohanová, Matěj Pajma, Martin Řezáč, Eliška Hošinská, 4. C