Projekty

Šablony 56 – Jazykový pobyt v Německu

Německá „Výzva“

Výzva č. 56 – v letošním školním roce snad nejčastěji skloňovaná slova téměř na všech školách. Aby také ne, když ministerstvo školství umožnilo mnoha školám vycestovat na jazykově-vzdělávací pobyty do německy a anglicky mluvících zemí a nakoupit beletrii
a naplnit tak školní knihovničky a doplnit do nich díla doporučovaná ke složení maturitní zkoušky. Šťastné rozhodnutí. A protože i naše škola měla to štěstí a zapojila se do tohoto projektu, tak už se u nás vesele půjčují krásné knihy, studenti 2. ročníku si užili pobyt ve Velké Británii a 40 studentů si užilo pobyt v Idaru-Oberstein.

Jazykový kurz se uskutečnil v partnerské škole Berufsbildende Schule Wirtschaft Idar-Oberstein v rozsahu 9 vyučovacích hodin. Jazykového kurzu se účastnilo 20 žáků ve dvou bězích. Při výuce asistovali i rodilí mluvčí – žáci z partnerské školy, kteří se účastnili i volnočasových aktivit. Během výuky byli žáci seznámeni se systémem vzdělávání v Německu a se systémem duálního vzdělávání na odborných školách, porovnávali výuku v České republice a SRN. Dále si studenti procvičovali slovní zásobu na téma osobní údaje, volný čas, škola a vzdělávání, orientace ve městě, jídlo a pití. Při gramaticky zaměřených hodinách bylo procvičováno časování silných a slabých sloves, skloňování podstatných jmen a přídavných jmen po členu určitém i neurčitém. Po výuce následovaly individuální konzultace v případě nepochopení nebo potřeby dalšího vysvětlení. Studenti hodnotili kurz pozitivně, aktivně se zapojovali do výuky a podařilo se jim odstranit strach z komunikace v cizím jazyce.

Žáci během pobytu navštívili centrum města Idar-Obestein, muzeum polodrahokamů, historický důl na těžbu mědi Fischbach. Mohli tak porovnat hornictví doma a v zahraničí, protože Příbram je také historickým hornickým městem. Dále navštívili přírodní rezervaci Kempfeld, kde byli informováni o environmentálních opatřeních v partnerském regionu a prohlédli si chráněná zvířata z celého světa, dozvěděli se podrobnosti o fauně a flóře v regionu Hunsrück. Při návštěvě Trevíru se studenti seznámili s historickým propojením České republiky a Německa díky rodu Lucemburků. Při prohlídce historického centra studenti porovnávali architektonické styly – gotika, baroko, renesance, antika. Při návštěvě lázeňského města Bad Kreuznach se studenti seznámili s historií vinařství a lázeňství. Během exkurze do Bingen se studenti poučili o geografii Porýní, zemědělství a průmyslu zdejšího regionu, při výstupu na Niederwalddenkmal byli seznámeni s historií francouzsko-německých vztahů v 19. a 20. století. Navštívené lokality se nachází ve spolkové zemi Porýní-Falc, která je spřáteleným regionem Středočeského kraje. Mezi těmito regiony dochází dlouhodobě k výměně žáků i pedagogických pracovníků v rámci tzv. Čtyřsítě. Cílem tohoto projektu bylo mimo jiné prohloubit přátelské vztahy partnerských škol.

Celý pobyt se náramně vydařil. Počasí přálo, všechny cíle byly naplněny, studenti pilně pracovali, mluvili, seznamovali se, ale i nakupovali, a tak se vraceli domů unaveni, ale spokojeni. Vyjadřovali přání se sem ještě někdy vrátit nebo se zúčastnit nějakého podobného projektu, protože v praxi získávají nové poznatky, zkušenosti, vědomosti a navazují cenné, mnohdy i letité kontakty a přátelské vztahy. A to je důležitější než teorie ve škole. Tak snad někdy příště!

Iva Čápová