Projekty

Projektové setkání ve Řecku

Dne 13. 10. 2019 odletěla delegace 10 studentů ze 3. C a 3 pedagogů na Krétu v rámci projektu ERASMUS+ Čtyři odstíny gramotnosti. Hostilo je město Heraklion a studenti a učitelé z partnerské školy. Přiletěli samozřejmě také partneři projektu z Německa a Francie. V pondělí všichni studenti společně pracovali, seznamovali se a učili se řecký tanec, v řecké partnerské škole probíhaly seznamovací aktivity, kvízy, virtuální prohlídka Heraklionu a po obědě návštěva přírodovědného muzea.

V úterý všichni společně podnikli výlet na ostrov Spinalonga, kde bylo v letech 1903 – 1957 leprosárium, kam byli násilně umísťování nemocní leprou z celé Evropy. Na ostrově je také pevnost z období vlády Benátčanů z 15. století, kterou dobyli Turci po 70 letech obléhání.

Ve středu studenti v mezinárodních skupinách absolvovali hru, jejímž cílem bylo seznámit se s hlavním městem Heraklionem. Je to kouzelné starobylé město, studenti navštívili mimo jiné Metropolitan church of Ayios Minas – pravoslavný chrám plný ikon, stavěl se v letech 1862 až 1895. Před budovou radnice v Heraklionu konala výuka veřejnosti v nácviku resuscitace. Okolojdoucí se zastavovali a skutečně se zajímali o to, jak zachránit lidský život, a prakticky si vše zkoušeli. Na závěr studenti prozkoumali Benátskou pevnost Rocca a mare postavenou Benátčany, aby chránila město a přístav, pochází z 16. století. Odpoledne všichni účastníci projektu navštívili hospodářskou komoru a dozvěděli se spousty zajímavých informací o turismu a ekonomice Kréty. Pro zájemce o studentskou brigádu v hotelnictví na Krétě je k dispozici adresa info@chm.gr, kde okamžitě zaměstnají toho, kdo mluví ANJ, RUJ a NEJ.

Ve čtvrtek následovala exkurze v městečku Rethimno, kromě úzkých uliček plných suvenýrů, mešity a hezkých graffiti měli studenti možnost prohlédnout si muzeum moderního umění a seznámit se s historií a pohnutými momenty Kréty.V pátek všichni ještě pracovali na projektu v partnerské škole a navštívili Knossos, největší archeologické naleziště na Krétě. Pozůstatky minojské kultury pocházejí z roku 1900 před Kristem. Večer proběhl rozlučkový program a v sobotu dopoledne se všechny delegace postupně rozletěly do všech koutů Evropy. Tak na shledanou v květnu v Příbrami!