Projekty

Přednáška o Farní charitě Příbram

Ve čtvrtek 30. 1. 2020 v rámci projektu Erasmus+ U2 Have a Voice proběhla na naší škole přednáška vedená panem Ing. J. Kalou, ředitelem Farní charity Příbram. Pan inženýr seznámil studenty druhého ročníku s činností této neziskové organizace.