Projekty

Praxe v Německu školní rok 2016/2017

Název projektu: Program podpory odborných praxí Česko-německého fondu budoucnosti

Projektové období: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017

Duben 2017 – praxe našich studentů v Idaru-Obersteinu

Ve čtvrtek 30. 3. a v pátek 31. 3. 2017 proběhla na Obchodní akademii Příbram jazyková animace pro žáky, kteří poté v neděli 2. 4. vyjeli na dvoutýdenní stáž do německého Idaru-Obersteinu. Jazyková animace je nekonvenční a zároveň zábavná metoda, jejímž cílem je přiblížení základů cizího jazyka, nebo prohloubení již získaných jazykových znalostí. Pomáhá odbourat bariéry při komunikaci v interkulturních skupinách a posiluje schopnost účastníků uvědomovat si nejrůznější způsoby dorozumění. Naše čilá zahraniční spolupráce tak pokračuje a v dubnu díky finanční podpoře z Česko-německého fondu budoucnosti vyjelo tedy na praxi do Německa 7 studentů. Pracovali v různých firmách vždy ve dvojici se svým německým partnerem. Kromě práce i hodně cestovali a poznávali jinou zemi, posuzovali a srovnávali a vyměňovali si zkušenosti.