Projekty

Praxe v Německu školní rok 2015/2016

Název projektu: Získávání pracovních zkušeností v Evropě

Číslo projektu: 2015-1-CZ01-KA102-013003

Projektové období: 01. 06. 2015 – ­31. 05. 2016

Říjen 2015 – praxe našich studentů v Idaru-Obersteinu

Stalo se již tradicí, že studenti Obchodní akademie Příbram vyjíždí na odbornou praxi do zahraničí, a tak díky projektu „Získávání pracovních zkušeností v Evropě“ mohlo v termínu od 18. 10. do 31. 10. 2015 vycestovat do německého města Idaru-Obersteinu 6 praktikantů. Studenti třetího a čtvrtého ročníku se vydali sbírat odborné i jazykové dovednosti v místních firmách. Jejich útočištěm se na dva týdny staly firmy Globus, Papírnictví Schmidt, Tiskárna Maurer Druck, Finanční úřad a kancelář Odborné školy ekonomické BBSW, která je dlouholetým partnerem obchodní akademie a v projektu vystupuje jako zprostředkovatel odborných stáží. Při praxi studenti většinou vykonávali základní administrativní úkoly v kanceláři, pracovali na počítači, vyřizovali poštu a třídili různou dokumentaci. Ti, kteří působili v maloobchodě, se učili komunikovat se zákazníky, či oceňovat zboží a pracovat v obchodě i ve skladu. Neméně velkou výzvou pro praktikanty bylo přežití v neznámém prostředí a zdolání jazykových bariér. Všichni obstáli se ctí, naučili se mnoho nových věcí a vyjádřili názor, že by se tam rádi vrátili.

Duben 2016 – V Německu podruhé

Ve dnech 3. – 16. dubna 2016 se uskutečnil druhý běh  projektu. Studenti pracovali na různých pozicích v obchodě s kancelářskými potřebami, v řetězci Globus a Baumarkt nebo jako administrativní úředníci na finančním úřadě či v mineralogickém muzeu. Studenti se shodli na tom, že praxe v cizí zemi je pro mladého člověka opravdu přínosem. Nejenže si ověří své cizojazyčné znalosti, ale získá i představu o životních a pracovních podmínkách v jiné zemi, seznámí se na vlastní kůži s reáliemi a v neposlední řadě se naučí být také samostatný a závislý sám na sobě. A to je ten největší přínos těchto praxí. A protože se jedná o výměnné praxe, budou se naši studenti v červnu zase starat o německé kolegy.