Projekty

Praxe v Německu školní rok 2012/2013

Název projektu: Na praxi k sousedům, Tandem Plzeň

Projektové období: 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013

Září 2012 – praxe v Idaru-Obersteinu

Na přelomu září a října se šest studentů 3. V vydalo do Idaru-Obersteinu, aby se zúčastnili třítýdenní odborné stáže. Ta byla tentokrát naplánována tak, aby se termínově shodovala s jejich povinnou odbornou praxí v rámci studia na Vyšší odborné škole. První tři týdny (od 22. 9. do 13. 10.) absolvovali v Německu a zbylé tři týdny v Česku, což jim poskytlo zajímavé srovnání. Stáž byla zrealizována díky finanční podpoře z prostředků NAEP Programu EU Leonardo da Vinci a Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem, a to již potřetí.

Stáž studentům umožnila poznat jiné pracovní a kulturní prostředí, prohloubit jazykové schopnosti a přesvědčila je, že není potřeba se takové zkušenosti bát, právě naopak – chce ji to využít na maximum. Před odjezdem panovaly obavy, jestli se domluví, jak všechno zvládnou a jestli obstojí v práci. Po třech týdnech se jim nechtělo odjíždět, všichni se shodli na tom, že „člověk se vždycky nějak domluví, třeba i s chybami“ a není se čeho bát. U svých německých „zaměstnavatelů“ se setkali s vstřícností, ochotou a profesionálním jednáním.