Projekty

Praxe v Německu školní rok 2011/2012

Název projektu: Na praxi k sousedům, Tandem Plzeň

Projektové období: 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013

Říjen 2011 – Praxe v Idaru-Obersteinu

Studenti třídy 3. V absolvovali v rámci odborné praxe čtrnáctidenní stáž v Idaru-Oberteinu v termínu od 15. 10. do 28. 10. 2011. Díky grantu EU programu Leonardo da Vinci mohlo sedm studentů získávat profesní zkušenosti v Německu a rozvíjet tak nejen svou odbornou kvalifikaci, ale zároveň i cizí jazyky. Bez perfektní znalosti německého či anglického jazyka, a nebo obou jazyků by jejich praxi nebylo možno uskutečnit. Ve firmách se totiž museli spolehnout pouze sami na sebe a své schopnosti dorozumět se a přežít v cizojazyčném pracovním prostředí. Vše zvládli na výbornou a zpátky domů si přivezli spousty nezapomenutelných zážitků a odborných zkušeností, viz. níže:

Praxi jsem absolvoval v neziskové organizaci Kirchenkreis Obere-Nahe, která se stará o mateřské školky v Idaru-Obersteinu a zabezpečuje programy pro děti a mládež. Během praxe jsem zpracovával různé úkoly, například příprava úkolů, her a otázek pro děti. Další adminstrativní činnosti zahrnovaly práci v Excelu, formátování, tisk, laminování. Praxe se mi velice líbila. Kolektiv byl velmi příjemný a ochotný. Zadané úkoly jsem se snažil plnit pečlivě. Dojíždění na praxi bylo také v pořádku. Nebylo tam nic závažného, co bych vytknul. Co se týče shod a rozdílů, připadalo mi, že Němci mají mnohem přátelštější prostředí v práci. Němci jsou také velmi pečliví při práci. Příjemně mne překvapilo pracovní prostředí.

Petr Jiroch