Projekty

Praxe německých studentů v Příbrami – duben 2018

Stalo se již tradicí, že Obchodní akademie Příbram každoročně hostí skupinu německých praktikantů, kteří v tandemu se studenty školy vykonávají dvoutýdenní odbornou praxi v příbramských firmách. Ani letošní rok nebyl výjimkou, a tak nás v termínu od 26. 3. do 6. 4. poctilo svou návštěvou 7 studentů partnerské školy BBS Idar-Oberstein. Od roku 2010 to byla jedenáctá skupina. Projekt byl financován koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem, které pro německé školy získává finanční prostředky z programu ERASMUS+.

Pobyt studenti zahájili jazykovou animací, při které se učili základy českého jazyka. Když se studenti naučili česky, tak mohli vyrazit do Prahy. Naše hlavní město se jim velmi líbilo a během stáže tam zavítali ještě několikrát. Mimo to ve svém volném čase navštívili velikonoční program ve skanzenu ve Vysokém Chlumci a vltavskou vyhlídku, tradiční turistické místo. Hlavní náplní pobytu německých studentů však byla praxe, při které sbírali odborné dovednosti, praktické zkušenosti a sociální kompetence. Velký dík patří firmám, které německé praktikanty přijímají pravidelně, zejména firmám Halex, Finvest, Senco a PBtisk. Praxe dále probíhaly v Okresní hospodářské komoře Příbram a v kanceláři školy. Děkujeme touto cestou všem pracovníkům těchto organizací, kteří po dobu stáže dohlíželi na praktikanty a starali se o jejich pracovní náplň.

Na přelomu měsíce března a dubna jsem se účastnil projektu, jehož organizátorem je Obchodní akademie v Příbrami, kterou navštěvuji 2. rokem. Vykonával jsem dvoutýdenní praxi s německou studentkou v Okresní hospodářské komoře v Příbrami. Nasbíral jsem zde spoustu zkušeností. Komunikoval jsem především v anglickém jazyce, což uplatním v budoucnosti. O naši pracovní náplň se starali pracovníci firmy. Organizačně bylo vše výborně zajištěné. Projekt byl pro nás velmi přínosný a s chutí se zapojím do dalších akcí školy.

Roman Vršecký, 2. B