Projekty

Praxe německých studentů v Příbrami – červen 2013

Již počtvrté jsme přijali čtyři praktikanty naší partnerské školy v Německu, letos opět dívčí kvarteto. Ve dvojici se studenty naší školy vykonávali studenti třítýdenní praxi v příbramských firmách. V letošním roce praxe probíhala ve firmách Halex, VZP, Herlin a v kanceláři OA. Němečtí studenti sbírali profesní zkušenosti a učili se přežít v českém prostředí. Pro české studenty byla největší výzvou jazyková bariéra a doba strávená s německými praktikantkami tak pro ně byla především dobrou příležitostí k procvičení němčiny a angličtiny jak v pracovních situacích, tak ve volném čase. Několik snímků z praxe a postřehy jedné z českých praktikantů se nacházejí níže:

O projektu Tandem jsem se dozvěděla ve škole, a jelikož nám byla nabídnuta účast, neváhala jsem se do tohoto projektu přihlásit. Sedm vybraných studentek z Obchodní akademie Příbram bylo rozděleno do skupinek většinou po dvojicích a ke každé dvojici nám byla přidělena jedna německá studentka. Já jsem byla ve skupince se svojí spolužačkou Nikolou Loučkovou a Annou Euskirchen.

Praxe probíhala ve firmě Herlin. To je příbramská společnost zabývající se těžbou žuly a jejím následným zpracováním. Ve firmě jsme nejčastěji kopírovaly, zadávaly údaje do tabulek a třídily dokumenty. V pátek 14. června jsme se zúčastnily jazykové animace, kde se Němky učily zábavnou formou základní fráze v českém jazyce a my jsme si oživily němčinu. Formou her se do německých studentek snažila naše velice sympatická paní lektorka nenuceně nasoukat co nejvíce informací o českém jazyce.

Komunikace s Annou byla celkem dobrá.  Za ty tři týdny jsem zjistila svoje nedostatky v angličtině, a také jsem se rozmluvila. Myslím si, že to byla dobrá zkušenost a seznámila jsem se s novými lidmi. Osobně bych do takového projektu určitě šla znovu, ale bylo by pro mě zajímavější nějakou cizí zemi navštívit.

Stefanie Istrate