Projekty

Finanční gramotnost pro ZŠ

Dne 13. 2. 2019 odstartovala série lekcí finanční gramotnosti pro žáky ZŠ a probíhala do konce února. Finance ovládají svět a rozumět si s nimi je základ vzdělanosti každého člověka. Přece se nenecháme od každého ošidit, ne? Studenti druhého ročníku předali svým mladším kamarádům všechny dosavadní vědomosti. Doufáme, že si žáci ZŠ odnesli nové vědomosti a i zážitky. Tyto workshopy jsou realizovány v rámci Projektu ERASMUS+ s názvem „Ctyři odstíny gramotnosti“ a jejich výsledky budou v rámci projektu ERASMUS+ sdíleny na mezinárodním projektovém setkání v Idaru-Oberstein, které proběhne v dubnu 2019 a zúčastní se ho projektoví partneři z Česka, Německa, Řecka a Francie.

Naše škola pořádá speciální akci pro mladší žáky, především žáky 9. třídy základních škol. Akce se nazývá finanční gramotnost, kdy seznamujeme děti s hospodařením s penězi a základními pojmy z ekonomiky. Ve škole nemáme předmět, který by se věnoval přímo finanční gramotnosti, a proto naše škola pořádá tuto přátelskou akci. Všichni návštěvníci udělají velký kruh a pracují společně, aby si mohli navzájem pomáhat. Strávíme s dětmi přibližně 2 hodiny. Na začátku si zahrajeme hru, ve které se žáci snaží ulovit co nejvíce peněz, a jsou poté rozřazeni do sociálních skupin lidí podle počtu mincí, které dokázali získat, a dále probírají, proč nasbírali určité množství peněz a proč je na tom někdo lépe a někdo hůře, kdo byl znevýhodněn, zvýhodněn nebo kdo byl třeba líný.

Dále čeká děti seznámení s rozpočtem v domácnosti. Děti rozhodují, na jaké věci si běžná rodina může dovolit při určitém množství peněz na měsíc. Poslední aktivitou jsou kvízy a soutěže se základními ekonomickými pojmy. Žáci si za svoji aktivitu a snahu odnesou sladkou odměnu.

Tereza Průšová, 2. A