Projekty

„15“ aneb eTwinning má občanku

Při příležitosti 15. výročí eTwinningu v České republice připravilo Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR (DZS) pro české eTwinnery hru s názvem „15“ aneb eTwinning má občanku. Hra probíhá od září 2020 do listopadu 2021 v prostředí TwinSpace. V průběhu hry nás čeká 15 různých úkolů, které budou zveřejněny vždy k 15. dni v měsíci. Za naši školu se projektu účastní žáci 2.AC alias Náš ekonomický tým. Přidat se však může v průběhu hry jakákoliv další třída a úkoly je možné plnit v libovolném pořadí a v jakémkoli z 24 oficiálních jazyků EU. Vítězí každý, kdo se zapojí!

TwinnSpace projektu

Úkol třináctý: „Jak se žije s eTwinningem“
Více než rok jsme oslavovali 15. výročí eTwinningu v této hře a naučili se spousty nových věcí. Na závěr měli žáci natočit video reportáž, jejímž účelem bylo zhodnotit práci na této platformě a projektové aktivity jako takové. Vybrali si ve svém týmu reportéry, kteří položili svým spolužákům několik otázek na téma jak se žije s eTwinningem. Výsledná práce byla publikována v Twinn Space hry: Twinspace (etwinning.net)

Úkol dvanáctý: „Naprogramuj včelku“
Tento úkol byl v souladu s kampaní Codeweek, která se zaměřuje na podporu programování. V tomto roce kampaň probíhá od 9. 10. do 24. 10, ale programovat s žáky je samozřejmě možné celý rok. Pro splnění úkolu jsme použili Bee-Bot Emulator. Úkolem bylo naprogramovat včelku Bee-Bot tak, aby napsala odpověď na otázku: Jaký je pro vás eTwinnig? Studenti 3AC při hodině německého jazyka odpověděli, že eTwinning je pro ně veselý. Rozluštíte, co říká včelka německy? Video zde: https://youtu.be/ptO7HEdXmZU

Úkol jedenáctý: „Cestujeme s eTwinningem a poznáváme Česko, společně“
Cílem bylo sestavit společně eTwinningového průvodce Českem. Studenti vybrali zajímavé místo v okolí Příbrami, které stojí za to navštívit, ale nevyskytuje se v turistickém průvodci. I ostatní studenti vybrali podobná místa, sepsali k nim krátkou charakteristiku a publikovali je na společném Padletu s mapou České republiky. Následně v říjnu jsme si mohli zahrát on-line kvíz Wordwall, poté co jsme se virtuálně seznámili se všemi zajímavými místy: Cestujeme s eTwinningem a poznáváme Česko, společně – Gameshow quiz (wordwall.net)

Úkol desátý: „Úniková hra na prázdniny“
A poslední úkol letošního školního roku? Jasně že útěk na prázdniny. Pro žáky byla připravena úniková hra, která měla tři sady úkolů. Poslední hodinu němčiny si 2. AC užila hravě. Rozluštili jsme rébusy ve Flippiti, složili puzzle vytvořené díky aplikaci Jigsawplanet, splnili úkol v Learningaps a na závěr si otestovali své znalosti o eTwinningu díky kvízu ve Forms. Celý rok jsme se díky jednotlivým úkolům učili používat různé interaktivní aplikace a programy, které využijeme i v dalších projektech. A teď už hurá na prázdniny, tak ať se vám všem vydaří a utíkají co nejpomaleji.

Úkol devátý: „Společný videoklip“
Tentokrát jsme se s dalšími zapojenými školami podíleli na vytvoření videoklipu. „Natočte se svými žáky video o maximální délce 15 sekund, ve kterém bez mluvení popřejete eTwinningu, zamáváte, zatancujete, … Ze všech zaslaných videí vznikne jeden společný videoklip s jednotným hudebním podkresem“, tak přesně znělo zadání. Náš pozdrav jsme natočili na náměstí T. G. M, kde jinde v Příbrami. Tento týden byl společný videoklip zveřejněn v Twinspace projektu a také je ke zhlédnutí na Youtube: https://youtu.be/dQsiJG2F-Z4

Úkol osmý: „Zelený duben“
V dubnu se po celé Evropě slaví Den Země a pod jeho záštitou probíhají různé akce. I my jsme si připomenuli aktivně tento významný den. Zasadit s žáky strom, keř či byliny, které by pomohly k ozdravení naší planety, se nám z důvodu epidemiologické situace bohužel nepodařilo. V eTwiningu však pro nás byl připraven alternativní úkol. Žáci měli pořídit fotografii stromu či zeleně ve svém okolí, do fotografie vložit název týmu, logo hry a krátké přání naší Zemi. A to se žákům třídy 3. C v rámci předmětu fiktivní firma podařilo velmi nápaditě. Procvičili si práci s grafickými programy a vymysleli hezké pozdravy v češtině i angličtině.

Úkol sedmý: “O čem si asi povídají Modrásek a Žluťák”
Sedmým úkolem byla tvorba krátkého videa v aplikaci ChatterPix. Ve videu se měla vyskytnout dvojice Modráska a Žluťáka z loga eTwinningu a rozmluvit se o tom, co by asi tak mohli popřát eTwinningu k jeho 15. narozeninám? Tvoření videí si v rámci německého jazyka užila tentokrát třída 2 AC. ChatterPix je jednoduchá aplikace, která se hodí pro předškoláky, žáky i studenty. V této aplikaci je možné rozmluvit obrázky nebo fotografie. Rozmluvený obrázek lze také upravit filtry, které tato aplikace nabízí, doplnit samolepkami, rámečky, textem a následně exportovat do galerie obrázků jako video. Video našich žáků i dalších zapojených škol se nachází zde.

 

Úkol šestý:  “Učíme se spolupracovat a hrát si”
V tomto duchu se odvíjely i aktivity, které jsme plnili. Studenti 1C nejprve tvořili příspěvky o své obci. Rozepsat se mohli o přírodě, významné památce, sportu, kultuře, slavné osobnosti, pokrmu nebo plodině, významné události či jiné kuriozitě. Texty našich žáků i žáků ostatních škol se nacházejí na Padletu.  Z informací, které zapojení žáci o svých městech připravili, vzniklo kvarteto. Zapojené školy pak byly rozděleny do čtveřic a druhým krokem bylo, připravit jeden hravý úkol pro partnery z naší čtveřice. Naši studenti připravili krátké video o Příbrami, spojovací cvičení o památkách Příbrami a také Kahoot kvíz. Na závěr studenti v hodinách hospodářského zeměpisu vyzkoušeli hravé aktivity, které pro ně na oplátku připravili žáci ze ZŠ Hornická Hlučín, ZŠ Václava Havla Poděbrady a OA Jihlava. Všechny aktivity obohatily a zpestřily distanční výuku a také se nacházejí na Padletu.

Úkol pátý: Vytvořte plakát k 15. výročí eTwiningu
Tohoto úkolu se zhostili studenti 2AC. Na plakátu se mělo objevit 15, logo eTwinningu a slovo “spolupráce” nejméně ve 4 jazycích zemí eTwinning a eTwinning+. K vytvoření plakátu bylo možno využít nástroj “CANVA” nebo jiný grafický program. Celkem vzniklo pět plakátů a o nejlepším, který byl později publikován v TwinnSpace projektu, se rozhodlo při hlasování v anketě vytvořené v programu Google Forms. Nejvíce hlasů získal plakát číslo 2.

Úkol čtvrtý: Vánoce s eTwinningem aneb vytvořte vánoční přání
Blíží se Vánoce, pojďme si je užít společně! Do tohoto úkolu se v posledním týdnu před Vánocemi zapojili studenti tříd 2AC, 1C, 4B a 4C a při tvoření se naladili na vánoční atmosféru. Prohlédněte si, jaká krásná přání v anglickém, německém a ruském jazyce vytvořili. Krásné vánoční svátky všem a v novém roce spoustu zdraví a pohody.

Úkol třetí: Kreativní eTwinneři aneb originální reklamy na eTwinning
Cílem dalšího úkolu bylo kreativně zpracovat reklamu na eTwinning. Výstupem mohl být reklamní spot ve formě videa či hlasové stopy o maximální délce 15 sekund, slogan v češtině či jiných jazycích o délce 15 slov nebo graficky zpracovaná reklama. Tentokrát se úkolu zhostila třída 4B a 4C a žáci zúročili své zkušenosti z fiktivních firem, při kterých také zpracovávají logo, slogan a spot. Výstupy se nacházejí na Padletu.

 

Úkol druhý: S eTwinningem až do oblak
Říjen je měsíc ve znamení Vah a také druhým měsícem na začátku školního roku, kdy zvažujeme a přemýšlíme, co nás čeká a kam se chceme posunout. Zamysleli jsme se tedy nad tím, co se nám vybaví, když se řekne eTwinning a vytvořili slovní mrak v programu Wordclouds.

 

Úkol první: Kdo jsme, aneb představení s 15
Září je měsíc seznamování. Naším úkolem bylo představit náš tým prostřednictvím jakékoli fotografie týmu, ale někde se na ní muselo objevit číslo 15 a náš výsledek: Happy birthday! Alles gute zum Geburtstag! Všechno nejlepší k narozeninám! Studenti OA Příbram se těší na zábavné aktivity v průběhu hry.