Projekty

Demokracie v nás

Při příležitosti Evropského roku 2019 zaměřeného na téma „Demokratická účast“ (Democratic participation) připravilo Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR (DZS) pro české eTwinnery hru s názvem Demokracie v nás. Soutěž probíhala v termínu od 5. 2. 2019  do 23. 4. 2019. Z naší školy se do projektu zapojily třídy 2.A, 2.B a 2.C. V průběhu projektu plnili žáci tři následující úkoly:

1) Demokracie u nás v obci
Představte si, že máte eTwinningové (zahraniční) spolužáky z ciziny  a představujete jim zastupitelstvo Vaší obce. Vyfoťte jeho sídlo a vytvořte (foto)koláž obsahující název obce, celkový počet obyvatel, počet členů zastupitelstva, jméno starosty/starostky, název kraje, ve kterém se obec nachází a jméno hejtmana/hejtmanky.

2) Demokracie u nás v Česku: český parlament
Představte parlamentní systém ČR. Vyhledejte informace, které se Vám jeví zajímavé a důležité, a zpracujte je  ve formě krátkého videa.

3) Demokracie u nás v Evropě: Evropský parlament a ČR
Prodiskutujte v týmu, jakým způsobem slouží občanům EU. Které informace o něm Vás nejvíce zaujaly či překvapily? Informace zpracujte ve formě infografiky, plakátu či myšlenkové mapy.

Výstupy projektu byly zveřejněny ve virtuální třídě twinspace, během projektu se žáci naučili používat různé ICT nástroje, pro tvorbu koláží využili program Pizap, pro zpracování videí program Kizoa a pro myšlenkové mapy elektronickou nástěnku Padlet. Na odkazech níže se nachází výstupy jednotlivých tříd.

2.A – Lycko gang
2.B – Fénixův řád
2.C – Feninovci