Projekty

Projekt Comenius I

Název projektu: Školní příprava na svět práce a lepší šance na evropském pracovním trhu

Projektové období: 1. 9. 2008 – 31. 8. 2010

Partneři projektu: BBSW Idar-Oberstein, Německo, ZSPiSU Sosnowiec, Polsko, LPJV Les Mureaux, Francie, OA a VOŠ Příbram, Česká republika

Popis projektu: Cílem projektu bylo propojení světa práce a školy, realizace exkurzí do firem v partnerských městech, účast na veletrhu fiktivních firem v Příbrami. V rámci projektu proběhlo 6 mezinárodních setkání a celkem se uskutečnilo 21 mobilit žáků a 11 učitelů. Projekt byl podpořen grantem Programu celoživotního učení.

Další informace o projektu se nacházejí ZDE.