Projekty

Spolupráce s Dobrovolnickým centrem ADRA

V rámci programu DofE spolupracujeme již několik let s příbramským Dobrovolnickým centrem ADRA, které je součástí mezinárodní humanitární organizace ADRA poskytující pomoc lidem v nouzi. Organizace byla založena ve Spojených státech před více než padesáti lety a jejím cílem je jak pomoc při mimořádných událostech (živelní pohromy, válečné konflikty apod.), tak realizace dlouhodobých rozvojových projektů (podpora vzdělání, zaměstnanosti atd.)

Dobrovolníci z řad našich studentů pomáhají v rámci plnění programu DofE seniorům v domácnostech i v domovech seniorů, doučují děti s ohroženým prospěchem, dále pořádají různé charitativní akce, provozují charitativní ADRA obchod a Studentský dobrovolnický klub „Pátečníci“.

Zástupci centra ADRA pravidelně navštěvují naši školu a pro studenty pořádají diskuze a workshopy. Poslední akce spojená s náborem dobrovolníků se uskutečnila 6. 10. 2020.