Projekty

Exkurze do Centra sociálních služeb

V rámci projektu ERASMUS+ Čtyři odstíny gramotnosti vyrazili studenti všech ročníků na exkurzi do pěti pracovišť Centra sociálních služeb města Příbrami. Žáci si vše prohlédli, vyslechli si zajímavé informace a po návratu zpracovali prezentaci, plakát a video v českém a anglickém jazyce. Jednotlivé skupiny si poté své prezentace předvedly.

Azylový dům

Dne 19. prosince třída 2. A,C navštívila Azylový dům. Poskytli nám zde informace o životech, které tu lidé prožívají. Na každém patře se nacházely pokojíčky různých velikostí, sprchy, záchody a herna pro zkrácení volného času. Pokoje byly zařízené velmi skromně – jedna postel, skříň, stůl, případně lednička. Bydlí zde lidé, kteří se nachází ve špatné životní situaci, a mohou tu zůstat pouze jeden rok. Během pobytu musí platit určitý nájem, na který jim stát má možnost poskytnout 80% příspěvek. Také tu pro ně platí určitá pravidla, např.: šetřit si na své budoucí bydlení, nepožívat alkohol, a pokud jsou partneři s dítětem, jeden z nich musí chodit do práce. Pro celý dům mají dále sklady na nábytek, oblečení, jídlo a nádobí. Vše se zde schovává pro další možnost potřeby. Tato exkurze nás velice motivovala k tomu, abychom se dobře učili a v budoucnu se snažili být dobře finančně zajištění.

Záchytná stanice Příbram

Dne 19. 12. 2019 se byly třídy 3. C a 3. A podívat na záchytné stanici Příbram. Záchytná služba je určena osobám, které pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nekontrolují své chování a tím bezprostředně ohrožují sebe, nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek. Za přenocování na záchytné stanici platí konkrétní osoba 2500 Kč. Zaplatí to však pouze jen 41 %, protože většina jsou lidé bez domova a zkrátka žádné peníze nemají. Podle statistik je 85 % zadržených osob muži. Nejčastější věkové rozmezí je 19-50 let. Jsou však i případy, kdy jsou osoby nezletilé. Na pánském oddělení se nachází pět lůžek a koupelna. Na dámském oddělení jsou pouze čtyři postele. Ve výjimečných případech se lidé přikurtují k postelím, aby neohrožovali ostatní. Exkurze se nám líbila a byla poučná. Dozvěděli jsme se hodně informací a doufáme, že tuto stanici nebudeme muset využít.

Nízkoprahové denní centrum

Dne 19. 12. 2019 jsme navštívili Nízkoprahové denní centrum, nízkoprahové proto, že není složité splnit podmínky pro vstup do centra. Stačí podepsat registraci. Zároveň centrum poskytuje noclehárnu pro lidi v těžké životní situaci. Poskytuje přístřeší, bezpečné zázemí a zajištění základních životních potřeb, například přenocování, hygiena či teplý čaj a strava. Také pomáhají lidem najít práci a začlenit se do společnosti. Zařízení má i vlastní ošetřovnu, kde je možné léčit lehká poranění. Ubytování je rozděleno na mužskou a ženskou část, kde mohou klienti přespat, pokud nechtějí za nocleh platit, je možné přespat i na takzvané „teplé židli“, která je bezplatná. Většina služeb je poskytována bezplatně, lidé platí pouze symbolickou cenu za teplý nápoj a poskytnutí stravy, přenocování je poskytováno za 40 korun. Je také možnost si pobyt v centru odpracovat, například hrabáním listí a podobnými pracemi. Lidé smí docházet do centra i pod vlivem alkoholu, kterého ale nesmí být moc. Když chce někdo podpořit zařízení, může darovat své staré oblečení, které je pak poskytováno lidem, kteří o to požádají. Lidé v zařízení mají také možnost si za příplatek nechat vyprat své oblečení.  (žáci třídy 4B)

Středisko terénních služeb

,,Vše, co musíme udělat, aby se nám dostalo pomoci, je o ni požádat.“

Dne 19. prosince jsme navštívili Středisko terénních služeb v Příbrami, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací. Seznámili nás s odlišnými životy ostatních lidí, kteří jsou bez domova, financí a jsou v nouzi. Středisko poskytuje rehabilitační služby, azylové domy, domovy seniorů a záchytné stanice. Tato činnost je založena primárně na pomoci a snaze druhých. Snaží se pomoci všem lidem bez ohledu na národnost. Nocleh si mohou zařídit tím, že si odpracují určitou činnost, kterou pomohou městu, a zároveň budou mít po dobu jedné noci střechu nad hlavou. Lidé, kteří mají podporu střediska, automaticky nemají finance pro své děti, nemohou s nimi slavit narozeniny, Vánoce atp., proto středisko pomáhá tím, že uspořádají např. vánoční besídku a už v říjnu začínají vybírat hmotné dárky, které poté rozdají dětem na besídce. (žáci třídy 1AC)

Domov seniorů

Třídy 2. B a 1. B navštívily před Vánocemi domov seniorů, který sídlí na adrese Příbram VI-Březové Hory, K Dolu Marie 154, 261 01. V letošním roce domov oslavil výročí 15 let. Pracuje zde 60 zaměstnanců, kteří se starají o 58 klientů, a dále 2 aktivizační pracovnice a tým dobrovolníků. Nejstaršímu klientovi je 102 let a nejmladšímu je 62. Domov má pro klienty spoustu zajímavých programů a snaží se s nimi oslavovat významné dny. Nemají zde speciální program pro náročné klienty (neberou klienty, kteří mají Alzheimerovu nemoc atd.). Klienti mohou využívat společenskou místnost, kuchyňky a jídelny, jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s koupelnou či venkovní sezení a sportovní vybavení. Exkurze pro nás byla zajímavá.