Projekt Erasmus+ s názvem „Jsme připraveni na digitální výuku“ běží již rok. Jeho cílem je výměna zkušeností a získávání kompetencí v oblasti digitálních technologií s našimi partnery v Německu a Španělsku. Projektový tým se v týdnu od 19. 6. do 23. 6. 2022 sešel v německém Idar-Obersteinu. Zapojené školy a vzdělávací instituty společně vyhodnotily průběžné výsledky a naplánovaly aktivity na další rok. Kromě práce na projektu v partnerské škole BBS Idar-Oberstein se účastníci seznámili s akreditací Erasmus+, prakticky vyzkoušeli vybrané IT nástroje, diskutovali s žáky, učiteli i odborníky z praxe o možnostech a limitech různých online aplikací a v neposlední řadě navštívili Schengen, místo, kde se zrodila Evropská unie, bez níž by projekty Erasmus+ nebyly možné. Další setkání tohoto projektu bude hostit naše škola společně se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje v listopadu 2022.