V pátek 4. 3. 2022 si třídy 2. A a 4. AC zpestřily hodiny tělesné výchovy bruslením.