Dne 18. 1. 2024 byla na řadě s exkurzí v ČNB třída 2. C. Žáci zhlédli stejnou výstavu jako žáci 2. B – Lidé a peníze, od paní průvodkyně si vyslechli mnoho zajímavých informací, které určitě využijí při výuce odborných předmětů.