Letecké snímky fotografa Jiřího Jirouška, které ukazují krásu naší přírody ve středních Čechách i okolí, se po dlouhé, tříleté pauze opět dočkaly výstavy v partnerském regionu Porýní-Falc. Pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje se dne 25. 10. 2022 uskutečnila vernisáž v městečku Berschweiler. Byla to již šestá výstava v Německu a k delegaci Krajského úřadu Středočeského kraje a Vzdělávacího institutu středočeského kraje byly přizvány i dvě učitelky naší školy, neboť meziregionální spolupráce probíhá nejen v oblasti kultury, ale i v oblasti školství. S partnerskou školou BBS Idar-Oberstein od roku 2008 realizujeme úspěšně nejrůznější projekty i vzájemnou výměnu praktikantů. Důkazem toho je právě probíhající stáž šesti studentů v německých firmách. Nebeské pohledy budou návštěvníkům k dispozici po dobu tří týdnů. Věříme, že své publikum si najdou a přilákají k návštěvě našeho malebného kraje.
#visk #kr-stredocesky