Podzimní Příbram 2021

Ve dnech 9. a 10. 11. 2021 se na OA a VOŠ Příbram uskutečnil již 24. ročník regionálního veletrhu fiktivních firem Podzimní Příbram. Veletrh se konal pod záštitou Domu zahraniční spolupráce jako akce na podporu odborného vzdělávání a přípravy. Finančně byl podpořen také z KAP Středočeského kraje a grantem Města Příbram. Program zohledňuje priority programu Erasmus+, a to udržitelnost a participace. I přes nepříznivou epidemiologickou situaci a za podmínek dodržování všech mimořádných opatření se sjelo 17 firem ze šesti škol z Prahy, Středočeského, Jihočeského a Plzeňského kraje.

První den tradičně proběhla první soutěž – prezentace firem v českém a cizím jazyce. Odborná porota hodnotila úroveň prezentace a mluvního projevu a celkový estetický dojem. Žáci předvedli poměrně vyrovnané výkony, a tak komise ve složení Irena Karpíšková, ředitelka Okresní hospodářské komory Příbram, Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Příbram, a Ing Jan Císař, obchodní manager firmy Solitea a.s., měla opravdu hodně práce. Vítězem se nakonec stala firma CK Bermejo, na druhém místě skončila firma CANNALAND a třetí místo obsadila firma Florence.

Druhý den byl ve znamení obchodování, tentokrát jsme nemohli obchodovat v sokolovně, a tak firmy obsadily jednotlivé učebny. Od časného rána si žáci připravovali své stánky, ladili styl a opakovali si, jak se správně vyplňují doklady. Ve hře totiž byly čtyři soutěže: o nejlepší logo a slogan, o nejlepší leták, o nejlepší prodejní stánek a tajná soutěž o nejlepšího prodejce. Hodnocení se ujali studenti třídy 1. V a členové zahraniční delegace z Německa a Španělska, kteří veletrh navštívili v rámci projektu ERASMUS+ Jsme připraveni na digitální výuku. Tento projekt vychází ze strategie Evropské komise, která se zaměřuje na transformaci vzdělávání 21. století a připravenost na digitální věk v oblasti vzdělávání i práce. Cílem projektu je zvýšení digitálních dovedností učitelů a žáků zapojených škol v ČR, Německu a Španělsku a příprava metodických pokladů pro digitální vzdělávání, které budou pilotovat a sdílet zapojené vzdělávací instituce ve výše uvedených partnerských zemích. Výstupem projektu bude manuál pro digitální vzdělávání.

I tyto poroty měly plné ruce práce. A výsledky? Nejlepší logo a slogan vytvořila firma Sunahara Chaaval, druhé firma Poco Loco a třetí Gold Time. Jejich loga byla výstižná a jednoduchá a slogany vtipné a vystihující danou firmu a jejich produkty a služby.

Soutěž o nejlepší leták vyhrála firma DOTWEAR, druhým místem byla oceněna firma CANNALAND a třetím CuBefit.

A kdo vytvořil nejlepší stánek? Porotu v tomto ohledu nejvíce okouzlil Cukrový svět, dále CK Bermejo a nakonec firma Florence.

A teď to nejlepší – nejúspěšnějším prodejcem se stal a do vysokého byznysu má nejlépe nakročeno Petr Šnebergr z FIF AgroGear.

Vítězům blahopřejeme a všem děkujeme za účast a přízeň i v této nepříznivé době. Přejeme si, abychom se u toho jubilejního ročníku všichni setkali již v lepších časech!