I plzeňský veletrh FIF se konal online, stejně jako ten náš. Firmy OA Příbram se jako každoročně aktivně zúčastnily a úspěch se dostavil. Firma Neobaleno, s.r.o. získala 2. místo v kategorii Nejlepší vizitka. A firma Bio ženy, s.r.o. získala 3. místo v kategorii nejlepší reklamní spot. Blahopřejeme!