Dne 31. 3. 2021 se na OA a VOŠ Příbram uskutečnil den odborných dovedností Odborná výuka v digitálním světě pořádaný pod záštitou Středočeského kraje, vzhledem k epidemiologické situaci bohužel opět distančně online.

Při této příležitosti byla vytvořena úniková hra pro žáky základních škol, která se zaměřuje na finanční, digitální a environmentální gramotnost. Jejím cílem je ověřit si mnohé znalosti, které žáci bezpochyby načerpali v předmětech anglický jazyk, environmentální výchova, občanská nauka, zeměpis, biologie, či výpočetní technologie. Úkoly jsou na obrázku ukryty jako hypertextové odkazy. V okamžiku, kdy se kurzor změní v ručičku, se po kliknutí na dané místo objeví úkol. Po jeho vyřešení se žáci dozví kód k odemknutí jednotlivých zámečků. Po odemčení všech v libovolném pořadí hra končí přátelským pozdravem z OA Příbram. Úniková hra bude  přístupná celý duben na odkazu zde:

Pro tvorbu hry byly použity následující nástroje: Google dokumenty a prezentace, Learningaps.org, Wordwall.net, Kahoot, Flippiti.net. Přejeme spousty zábavy při luštění!