Dne 31. 3. 2021 se na OA a VOŠ Příbram uskutečnil den odborných dovedností Odborná výuka v digitálním světě pořádaný pod záštitou Středočeského kraje, vzhledem k epidemiologické situaci bohužel opět distančně online.

Při této příležitosti byla vytvořena úniková hra pro žáky základních škol, která se zaměřuje na finanční, digitální a environmentální gramotnost. Jejím cílem je ověřit si mnohé znalosti, které žáci bezpochyby načerpali v předmětech anglický jazyk, environmentální výchova, občanská nauka, zeměpis, biologie, či výpočetní technologie. Úkoly byly na obrázku ukryty jako hypertextové odkazy. Po odemčení všech zámečků v libovolném pořadí hra končila přátelským pozdravem: Hodně štěstí u přijímacích zkoušek přeje OA a VOŠ Příbram. Úniková hra je stále přístupná ještě celý květen na odkazu zde.

Pro tvorbu hry byly použity následující nástroje: Google dokumenty a prezentace, Learningaps.org, Wordwall.net, Kahoot, Flippiti.net.