Cílem dalšího úkolu bylo kreativně zpracovat reklamu na eTwinning. Výstupem mohl být reklamní spot ve formě videa či hlasové stopy o maximální délce 15 sekund, slogan v češtině či jiných jazycích o délce 15 slov nebo graficky zpracovaná reklama. Tentokrát se úkolu zhostila třída 4B a 4C a žáci zúročili své zkušenosti z fiktivních firem, při kterých také zpracovávají logo, slogan a spot. Výstupy se nacházejí na Padletu.