Proč složit státní zkoušku? Protože absolvováním státních zkoušek získá úspěšný uchazeč vysvědčení, dokládající jeho znalosti a zejména dovednosti z písemné komunikace, které podporují efektivní výkon především administrativních činností. Na rozdíl od řady komerčních certifikátů je toto vysvědčení vydáváno a garantováno přímo ministerstvem školství, a tudíž dává svému držiteli značnou výhodu při pracovních pohovorech. Na naší škole letos zkoušky proběhly dne 13. 6. 2022. Zúčastnilo se 12 žáků z 2. a 3. ročníku. Zkouška se skládala z opisu na 10 minut s požadovanou rychlostí a přesností, dále žáci museli sestavit tabulku v libovolném programu a nastylizovat obchodní dopisu dle ČSN. Předsedkyní zkušení komise byla Ing. Lenka Jindráková, které děkujeme za vzorné vedení celé zkoušky. Kromě toho žáci prvního a druhého ročníku poměřili své kompetence v psaní na počítači ve školním kole soutěže, které také proběhlo v červnu.