Minulý týden proběhla na OA školní kola soutěže Finanční gramotnost, která je podpořena MŠMT, MF ČR a dalšími organizacemi. Soutěže se na naší škole zúčastnili žáci druhých a třetích ročníků. Nejlepšího výsledku dosáhla Kateřina Mašková
z 2. A a Jana Šnejdrová ze 3. B. Gratulujeme!