V rámci projektu „Peer learning“ dne 17. 11. 2022 žákyně 4.C Adéla Holečková opakovala spolužákům z druhého ročníku maturitní otázku na téma Podnik a podnikání. Žákyně si pro své spolužáky připravila prezentaci a pracovní list s osmisměrkou. Žákyně si vyzkoušela profesi učitele a pro nižší ročníky to bylo jistě přínosné. Těšíme se na další spolupráci s žáky ze čtvrtého ročníku při opakování maturitních otázek.