V úterý 11. 4. 2023 se žáci 3. A a 3. C vydali do Knihovny Jana Drdy v Příbrami, aby si v komponovaném pořadu vyslechli zajímavé informace o Charlesi Bukowském. Děkujeme paní Monice za průvodní slovo a panu Jiřímu za hudební doprovod.