V úterý 11. 4. 2023 proběhl preventivní program pro 2. ročník na téma Sexuální chování a já – prevence rizikového sexuálního chování, vyrovnávání se s vlastní sexuální identitou. A ve středu pro 3. ročník na téma Média a informace – jak moc jsou informace z internetu pravdivé, virtuální svět, blogy, weby, sociální sítě, kyberšikana. Děkujeme pracovnicím neziskové organizace Magdaléna o.p.s.