Pomáhat je správné
Žáci druhých ročníků měli v rámci hodin ekonomiky za úkol vybrat neziskovou organizaci a na její podporu zpracovat leták v programu Canva. Ostatní žáci, studenti a zaměstnanci školy hlasovali pro nejlepší leták a mohli vybranou organizaci finančně podpořit. Dnes proběhlo ocenění nejlepších. Gratulujeme!