Odborná praxe letos proběhla netradičně. Žáci 3. ročníku totiž nenastoupili na tradiční praxi do firem, ale byla pro ně připravena praxe online. Od 1. do 10. 6. 2021 se seznamovali s novými digitálními nástroji a museli ve skupinách uspořádat dotazníkové šetření, vymyslet marketingový plán své nové firmy, její logo, motto, plakát a webové stránky a napsat CV a motivační dopis v českém a anglickém jazyce. V pátek 11. 6. svoji práci online prezentovali. Zasedla odborná porota, aby ohodnotila jejich úsilí a píli a celkový výsledek. Studenti se mnohé se naučili a bylo to vidět. Zasloužili si tedy vyhlášení vítěze a drobné dárky. Přejeme jim, aby se jim dařilo ve čtvrtém ročníku a vše, co se naučili, jednou použili i v praxi.