V pátek 13. 10. 2023 proběhl ještě jeden program. Žáci 4. ročníku jeli na pozvání našeho absolventa a zároveň předsedy studentské rady této univerzity na prohlídku školy. Dále pro ně byly připraveny besedy a přednášky na odborná témata. Mohli si také prohlédnout letecké simulátory a trenažery. Věříme, že i tato akce byla pro žáky přínosem. Děkujeme představitelům Panevropské univerzity za připravený program.