Tento a minulý pátek si žáci mohli užít program s názvem Fyzika všemi smysly. Jedná se o vystoupení, které se skládá z přibližně 25 fyzikálních experimentů. Jejich předvádění zajislily milé lektoky z řad studentů Katedry didaktiky fyziky MFF UK. Děkujeme za program plný poznání, zábavy i překvapení. #kdf