Na konci ledna tohoto roku v naší škole proběhlo online fiktivní výběrové řízení ve spolupráci s Komerční bankou. Ze čtvrtého ročníku byly vybrány čtyři žákyně, které se výběrového řízení zúčastnily. Na otázky: Jak napsat životopis? Jak se připravit na pohovor? Co je úkolem bankovního poradce v KB? a další nám odpověděli paní Iveta Tyšerová, HR consultant KB a pan Pavel Eischmann, ředitel pobočky KB Příbram. Také jsme se dozvěděli, na co si dát pozor při online pohovoru, který si žákyně naší školy následně při modelové situaci zkusily. Dozvěděli jsme se nejen mnoho nových informací z praxe, ale pro žákyně to byla přínosná zkušenost, která se jim bude jistě hodit do budoucna při hledání pracovní pozice. Odměnou pro nás byla pozvánka do pobočky KB v Příbrami, kde nás pan ředitel provedl a sdělil nám zajímavé informace týkající se fungování KB. Děvčata obdržela od pana ředitele věcné dárky za odvahu zúčastnit se online výběrového řízení. Tímto bychom rádi poděkovali za spolupráci KB, a především paní HR konzultantce Ivetě Tyšerové a panu řediteli příbramské pobočky Pavlovi Eischmannovi.

@jsmekomerčka