Dne 20. a 19. 10. 2021 absolvovali žáci 1. ročníku exkurzi do Jaderné elektrárny Temelín. V JE Temelín nejprve navštívili informační centrum v zámečku Vysoký Hrádek, kde byli seznámeni s průběhem exkurze a s bezpečnostními pokyny. Po promítnutí 3D filmu o jaderné energii byli rozděleni na dvě skupiny. První skupina odešla do blízkého areálu JE (před samotným vstupem bylo provedeno několik kontrol a bezpečnostních procedur), druhá skupina si prohlédla expozici o jaderné energetice u nás i ve světě. Poté si obě skupiny program vyměnily. Při prohlídce areálu JE byli studenti seznámeni s jednotlivými budovami, s principy fungování elektrárny, z bezprostřední blízkosti si prohlédli chladicí věže a prošli strojovnou s parní turbínou. Počasí bylo ukázkové a doufáme, že i exkurze se líbila.