Dne 14. 2. 2024 absolvovala 3. A exkurzi v České národní bance v Praze. Žáci se dozvěděli vše o historii, fungování a činnosti ČNB v interaktivním okruhu nazvaném Za měnou. Dne 16. 2. 2024 se vydala i 3. B a 3. V do Návštěvnického centra České národní banky. Žáci a studenti získali cenné informace k cenové stabilitě, vývoji měny, funkci ČNB a další důležité informace, které se jim hodí k dalšímu studiu.